sangob-%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%9a-%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9f%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%a5_%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%80%e

เตรียมพบกับ..บัตรแพ็คเกจตามไลฟ์สไตล์

และร่วมเป็น Member กับ SANGOB

พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะคุณ

เงื่อนไขการใช้บัตร

  1. กรุณาแจ้งใช้สิทธิ์ พร้อมแสดงบัตรกับพนักงานที่หน้าร้านก่อนใช้งานทุกครั้ง
  2. มูลค่าของบัตรเป็นไปตามที่ทางร้านกำหนดไว้เท่านั้น
  3. บัตรนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  4. บัตรนี้มีอายุ 1 ปี นับหลังจากวันที่ซื้อบัตร
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า